DE CALDWELL LUC OPERATIE


Is een operatie waarbij door de kno-arts ter hoogte van een linker- of rechterkaakholte een luikje in de kaakholtewand  wordt gemaakt. Hierdoor krijgt hij toegang tot die kaakholte. Zie de tekening hieronder.

Vervolgens wordt via deze opening in de tegenoverliggende neuszijwand een extra opening gemaakt.

Eventueel wordt het slijmvlies uit de kaakholte schoon geschraapt van cysten en ander ontstekingsmateriaal.

Het gemaakte luikje wordt niet teruggeplaatst. Het slijmvlies hoort deze open blijvende opening weer vanzelf te bedekken.

Het doel van de operatie is dat het slijmvlies in de kaakholte wordt schoongemaakt of verwijderd en dat het lichaam via een extra opening ontstekingsmateriaal vanuit die kaakholte makkelijker naar de neus kan afvoeren. Normaal is bij iedereen al een opening aanwezig maar deze kan te klein zijn door vergroeing of ontsteking


Als een goede diagnose is gesteld kan de operatie mogelijk een oplossing geven. Maar een goede diagnose stellen is moeilijk bij artsen. De operatie werd uitgevoerd in 1991 omdat het slijmvlies in de kaakholte telkens ontstoken was. Na eerst vele jaren andere dingen geprobeerd te hebben zoals medicijnen, kaakholtespoelingen, neustussenschot rechtzetten dacht de kno-arts D. van het MCA te Alkmaar dat de Caldwel Luc operatie de oplossing was. Na de operatie was er geen verbetering. In 1999 ontdekten wij zelf de ware oorzaak van de chronische slijmvliesontsteking, de keel- en neus amandelen. Vreemd dat ervaren huis- en kno-artsen nooit aan een amandelontsteking hebben gedacht. Van zeker 1985 tot 1999(15 jaar!) heeft hij met die chronische amandelontsteking rondgelopen. Vanaf 1985 was hij ook vrijwel constant onder behandeling bij huis- en kno-artsen. Er werden veel medicijnen voorgeschreven maar niemand keek naar de amandelen. Na verwijdering van die amandelen waren vrijwel alle slijmvliesproblemen verdwenen. Toen kwam echter de andere oorzaak van mijn kaakholte slijmvliesproblemen aan het licht(die konden artsen ook niet vinden, die ontdekten wij ook zelf): de tandartsfout van 1993 - Palladium


Een hierboven omschreven Caldwel Luc operatie is een vooroorlogse manier van opereren die in ieder geval in 1991 nog in Nederland plaatsvond en veroorzaakt alleen maar extra lichamelijke problemen en complicaties.


Van Caldwel luc operaties zijn nogal wat complicaties bekend. Een arts hoort je hierover van tevoren en erna goed te informeren. Dit is echter niet gebeurd, dat doen artsen liefst niet anders zien patiënten van de operatie af. Artsen willen graag opereren, wel of geen complicaties is bijzaak want nabezwaren na een operatie worden toch opzettelijk niet serieus genomen. Op internet vindt je veel klachten over een dergelijke Caldwel Luc operatie.


Mijn advies is begin nooit aan een dergelijke Caldwell Luc operatie. Operaties zijn voor eigen risico!

Door de hierboven omschreven Caldwel Luc operatie kunnen bij elke slijmvliesontsteking in kaakholte zenuw- en aangezichtsproblemen optreden omdat er een ‘open’ verbinding ontstaan is naar de buitenkaak vlak bij daar liggende aangezichtszenuwen.

Onderstaande röntgenfoto toont mijn linkerkaakholte na de Caldwel Luc operatie in 1991.

Duidelijk is de ‘open’ verbinding te zien.
foto mijn caldwel luc operatie


Tegenwoordig schijnt deze operatie alleen maar endoscopisch(FESS)via de neus te gebeuren, wat veel veiliger is, want de ‘open’ verbinding is dan niet meer aanwezig.

Die endoscopische operatie is dan ongeveer te vergelijken met de ingreep van een kaakspoeling. Deze operatie is veel veiliger aangezien er op die plaats geen belangrijke zenuwen aanwezig zijn. Wel bestaat er dan nog kans op zenuwproblemen in de eronder liggende kiezen.


ENKELE BEKENDE CALDWEL LUC COMPLICATIES ZIJN:

Een af en toe vol, doof of opgeblazen gevoel aan de buitenkant van de kaak. Elke prikkeling van slijmvliezen in de kaakholte door verkoudheid, e.d. veroorzaakt  zenuw- gevoels- en aangezichtsproblemen. En pijnlijke gevoelige kiezen, waardoor vele soms onnodige en pijnlijke kies- tand- en zenuwbehandelingen door diagnose fouten van de tandarts.


Video Caldwel luc Operatie