Woedend

Wat is op dit moment actueel?

Toedracht

Artsen, justitie & overheid


Woedend

Zoals u gemerkt hebt zijn we verschrikkelijk boos en teleurgesteld in de Gezondheidszorg in binnen en buitenland. Deze Gezondheidszorg weigert namelijk om de medische missers van de periode 1993-1995 te erkennen, te herstellen of zelfs te onderzoeken. Medische missers die ook u kunnen overkomen na een bezoek aan een tandarts of andere hulpverlener. Op deze website vertellen wij u ons verhaal.

Door de lange geschiedenis met veelheid aan gebeurtenissen en gegevens, de vele betrokkenen en lastige materie is het begrijpelijk dat een eerste lezer van deze website er niets van snapt en door de bomen het bos niet meer zie, zo is het ook bij ons eerst gegaan.

Te verwachten is dat hij gaat twijfelen aan het verhaal en de geloofwaardigheid hiervan. Wij hebben talloze wantrouwende reacties meegemaakt in de loop der jaren. Begrijpelijk maar vaak niet terecht.

Het vergt enige tijd en inspanning om te begrijpen wat er allemaal gebeurd is. Je moet er voor open staan. Eigenlijk kunnen alleen slachtoffers van medische missers en direct betrokkenen zich onmiddellijk verplaatsen in zo’n situatie omdat zij vaak dezelfde ervaringen met artsen hebben meegemaakt.


Er is veel kennis nodig van anatomie van het lichaam, metaalvergiftiging, kennis van achtergrond en beweegredenen en werkwijze van artsen, tandartsen, de gezondheidszorg, van tuchtrecht, civielrecht, strafrecht, politie, justitie en advocaten en nog veel meer. Dat kost tijd, inspanning en inlevingsvermogen. Stel u tevens de vraag wat zou ik in zo'n situatie, hoe zou ik me voelen als mij of mijn partner of kinderen zoiets dergelijks zou overkomen, wat gaan we dan doen?


Deze website gaat over de ons overkomen gebeurtenissen in de Gezondheidszorg. De werkwijze van Gezondheidszorg.nl als men ontdekt dat er sprake is van een medische misser.


Het gaat met name om de medische missers:

1.  amandelontsteking

2.  tandartsfout(+Palladiumvergiftiging en allergie, +Streptokokkenbesmetting).


U zult zien dat het echt niet altijd moeilijk is om uw eigen diagnoses te stellen, alleen de Gezondheidszorg stelt dit zelf dokteren niet op prijs! U komt er vervolgens achter dat u niet alleen ziek bent, maar ook de Gezondheidszorg zelf blijkt ziek te zijn.


Een ieder kan van mijn belevenissen wat opsteken want een ieder kan zoiets soortgelijks overkomen bij een bezoek aan iemand in de Gezondheidszorg.

Wij hebben ondanks de vele ellende veel opgestoken.


Wat is op dit moment actueel?

De tandartsfout van 1993-1995 die nog steeds niet is hersteld. Nog steeds is ziekmakend materiaal in de kaakholte van Guus aanwezig, ook veroorzaakt het bultje nog steeds een streptokokkenontsteking waar de artsen niets aan doen!


De kaakholtes en de toedracht:1. Tekening neus en  kaakholtes                               2. De kaakholtes met in de rode rechthoek het bultje                                              3. vergroting bultje

                                                                                              waarin Palladium


Hierboven een klein overzicht van het probleemgebied, de kaakholte en niet de kies zoals zo velen denken bij een fout van de tandarts.

Op de tekening 1 ziet u een dwarsdoorsnede van een normale neus en kaakholtes.


Foto 2 is een foto van een originele ct-scan van mijn kaakholtes met links de linkerkaakholte waar het in dit verhaal omgaat. Rechts op deze foto ziet u de rechterkaakholte, zo hoort een normale kaakholte eruit te zien. U ziet meteen verschil met de linkerkaakholte. In de ingetekende rode rechthoek is een bultvormig voorwerp zichtbaar. Op foto 3 is dit voorwerp uitvergroot (op andere foto’s op deze website (foto’s) ziet het bultje er anders van vorm en kleur uit door een andere soort foto- of opnametechniek. Artsen ontkennen alles en zien niet eens het bultje!


Toedracht

Het bultje is ontstaan doordat de tandarts bij een kies een zenuwbehandeling heeft uitgevoerd, bij het boren is hij in de kaakholte terecht gekomen. De tandarts had eerst een kroon+kroonopbouw  van Palladium materiaal geplaatst. Daarna deed hij een zenuwbehandeling door die kroon en kwam tijdens een van die behandelingen in de kaakholte terecht, waardoor Palladiummateriaal in de kaakholte terecht kwam. Op de website Palladium.nl bevindt zich nadere info, daar leest u ook hoe u op een andere manier een dergelijke palladiumallergie-vergiftiging kan oplopen.


Het Palladiummateriaal veroorzaakte in de kaakholte een slijmvliesontsteking waardoor er een lichamelijk reactie ontstond in de vorm van een Palladium-allergie en een Palladiumvergiftiging met hierdoor allerlei lichamelijke klachten. Tevens is er een streptokokken bacterie in terecht gekomen. Ook daar doen de ‘artsen’ niets aan.


Zo simpel is de toedracht en de oplossing zou eigenlijk ook heel eenvoudig zijn; verwijder het bultje en de lichamelijke reacties + klachten zullen hierdoor verdwijnen. Zoals u gemerkt hebt lukt dit niet zo gemakkelijk. Het bultje bevindt zich in het gebied waar veel medische missers van de tandarts ontstaan. Artsen hebben onderling afgesproken dat dergelijke bultjes(medische missers) niet worden behandeld zodat de medische misser niet aan het licht komt en ze de misser niet hoeven te melden. Zie voor overige redenen op de rest van mijn website. En geen enkele arts wil er aan meewerken omdat men bang is voor elkaar. Het gevolg is dat artsen, zodra ze merken dat het bij u om een medische misser gaat en dat u te slim wordt, u gaat verwijzen van het kastje naar de muur en allerlei listige trucs gaan uithalen om u in verwarring te brengen. Ze geven u medicijnen mee, een spuitbusje of er wordt een zinloze overbodige operatie gedaan om maar wat te doen. Artsen hebben helemaal geen belang in een gezonde patiënt, het enige wat telt is geld en de collega’s. Patiënt staat op plaats 3.


Een medische fout is zo gemaakt maar herstellen vaak een lijdensweg, deze duurt nu al zo’n 30 jaar (1993-2023).

Gevolg was dat ik hierdoor volledig in de WAO belandde, ik zou er volgens de artsen-geneesheren maar mee moeten leren leven. Slachtoffers van Medische missers van diagnose en operatie-fouten moeten ook niet zeuren want daarvoor hebben we de WAO-WIA.


Medische missers worden dus in de WAO-WIA gedumpt!

Dit is een voorbeeld van het geraffineerde artsensysteem om medische missers weg te werken. Heel wat WAO-ers en WIA-ers zijn dus eigenlijk onwetend slachtoffer van een medische misser, en ook onwetend dat ze nog hersteld kunnen worden. Maar de artsen kiezen liever voor de collega die de fout heeft gemaakt en dus wordt de de patiënt niet geïnformeerd, krijgt geen herstelbehandeling en blijft ziek!


Met deze geraffineerde werkwijze hebben artsen dus altijd vrij spel met hun operatie- en diagnosefouten. Medische missers zijn werkverschaffing voor anderen. Onze economie draait er deels op, dit systeem wordt zelfs door de overheid & justitie ondersteund.


De medische misser kan met een simpele kijkoperatie worden verholpen maar geen enkele arts waagt zich eraan!  Niemand, de bedrijfsarts(Arbo), de verzekeringsarts(UWV), heeft belang in het oplossen van mijn probleem en arbeidsongeschiktheid want zij zijn alleen geïnteresseerd in wat ik nog kan werken. Ook ziekteverzekeringsmaatschappijen DVGP-OHRA-Anderzorg hebben geen belangstelling in minder zorgkosten of kunnen zogenaamd niets doen.


Artsen, justitie & overheid, een complot

Een leek komt meestal nooit achter het hoe en waarom van zijn medische misser.

Als u slachtoffer bent geworden van een medische misser gaat er een nieuwe wereld voor u open. Leerzaam maar keihard. Gezondheidszorg blijkt dan een misselijk makende werkwijze te hebben met hun typische klachtbehandeling, want u krijgt vrijwel nooit gelijk zult u achterkomen, 99% van de klachten wordt namelijk afgewezen!


Zodra u een klacht indient, keert deze zogenaamde Gezondheidszorg zich tegen u. Er worden artsen en leden van justitie tegen u ingezet waarbij ineens geen normen en waarden en regels gelden, alles lijkt dan toegestaan, liegen, bedriegen, frauderen, intimideren en bedreigen etc.


Het lijkt mogelijk in het begin dat uw klacht serieus wordt genomen maar zo langzamerhand komt u er achter dat u gewoon verder wordt belazerd door artsen, tuchtcolleges, justitie, advocaten, rechters. Iedereen speelt het (criminele) spelletje al of niet bewust verplicht mee. Reken op tegenwerking van iedereen! Er ontstaat een hele hetze van boven genoemden tegen u, een complot. De reden waarom is ons niet geheel duidelijk. Er spelen grote belangen spelen in de Gezondheidszorg, zoals verderop nader wordt uitgelegd. Gezondheidszorgpersoneel en andere betrokkenen worden ook vals voorgelicht, dom gehouden en onder druk gezet, door vooral artsen, artsen zijn de advocaten van de duivel.


De een komt er wat sneller achter als de ander.

De veroorzaker, de tandarts en de rest van de Gezondheidszorg weigeren tot nu toe het bultje oftewel de slijmvliesontsteking te behandelen ondanks de talloze bewijzen.


Gestelde diagnose: een chronische slijmvliesontsteking.

Behandeling: een spuitbusje tegen de ontsteking…


Gezondheidszorg.nl, een naam die veranderd moet worden in Ziekenzorg want de huidige Gezondheidszorg heeft niets met Gezondheidszorg te maken.


Gezondheidszorg.nl is namelijk op dit moment niet anders dan een onprofessionele, commerciële, a-sociale en criminele instelling die u zo lang mogelijk ziek probeert te houden om hun zakken te vullen. Als je gezond wil blijven of worden moet je daar dus niet zijn, mijdt de Gezondheidszorg, vooral de ziekenhuizen, huisarts en de tandarts, vooral zolang er geen goede klachtenregeling is, want ook dat is volledig doorgestoken kaart. Denk om uw eigen risico van 350 euro. Operaties en medicijnen zijn voor eigen risico, dat zegt een arts niet tegen u, u kan een arts vrijwel nooit aansprakelijk stellen als er iets fout gaat!.


U bent nu gewaarschuwd, als u iets soortgelijks als van mij overkomt, kunt u niet meer zeggen: ”Ik wist het niet. Ich hab es nicht gewüsst…”


Voor het overige verwijzen wij u naar de rest van het verhaal op de website.


Een ontdekkingsreis door de wondere wereld van de Gezondheidszorg.NL - EU - WW en medische missers en medische fouten.


Ondanks alle ellende blijft het ‘het mooiste politieonderzoek. Een onderzoek met een oplossingspercentage van 100%, meer dan het landelijk gemiddelde van krap 15% !WAARSCHUWING

Als u nog vertrouwen hebt in de gezondheidszorg en dit wilt behouden kunt u beter niet verder lezen!
IK EIS MIJN GEZONDHEID TERUG!

copyright Gumor - IEMGT Ik Eis Mijn Gezondheid Terug – MWKNW- KKA2vActueel -

Actueel -

Actueel -