top

Zwarte lijst met schijnheilige hulpverleners en

instellingen
in de Gezondheidszorg.nlEen lijst van foute, criminele, sadistische en onbetrouwbare hulpverleners en instellingen in de Nederlandse Gezondheidszorg.
Schijnheilige hulpverleners en instellingen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en het opzettelijk misleiden en benadelen van patiënten oftewel:


Welkom op de website Artsenmaffia

Tot november 2002 bevond zich op deze pagina een lijst met namen van betrokkenen in dit Gezondheidsschandaal. In november 2002 vond het Openbaar ministerie en de politie Noord-Holland-Noord het echter nodig om tegen deze website op te treden, hoewel de website ons inziens legitiem is.


Een aantoonbare metaalallergie, metaalvergiftiging en streptokkenbesmetting veroorzaakt door medische missers van ex-tandarts Cremers uit Hoogwoud wordt opzettelijk niet door kno-artsen behandeld. De tandarts is naar het buitenland gevlucht en alle meer dan 19 geraadpleegde artsen ontkennen simpelweg de aanwezigheid van een bultje in de kaakholte terwijl hun eigen röntgenfoto’s het tegendeel bewijzen, ze weigeren een behandeling vanwege de collegialiteit met hun blunderende ex-collega’s en tandarts Cremers. Men ontkent alles ondanks de vele aanwijzingen en bewijzen op hun eigen röntgenfoto’s en ineens wil men zogenaamd geen zinloze operatie zonder medische indicatie verrichten terwijl er tot nu toe reeds 18 zinloze operaties hebben plaatsgevonden. De enige echte operatie die moet gebeuren wordt opzettelijk niet uitgevoerd.


Er zijn bij het Medisch Tuchtcolleges al 30 klachten ingediend tegen de ex-tandarts, kaakchirurgen, kno-artsen, radiologen en huisartsen omdat men de medische missers telkens opzettelijk niet wil vinden en herstellen. Mede door het indienen van de klachten word door de artsen in Nederland opzettelijk geen behandeling gedaan, terwijl het een medische indicatie is.

Deze website is legitiem vanwege overmacht, aangezien er tot nu toe niemand is die wil helpen.


Wij waarschuwen ervoor dat dit ook u kan overkomen bij een bezoek aan een arts.

U komt als u een klacht indient bij een Medisch of Centraal Tuchtcollege op een zwarte lijst waardoor u, uw familie en andere bekenden niet of niet goed meer worden behandeld.

Men gaat vervolgens onderzoeken saboteren, frauderen in verwijsbrieven en medische dossiers, opzettelijk slecht opereren, liegen en bedriegen, misleiden, bedreigen, manipuleren en intimideren op consulten, via telefoon of via post.

Allerlei andere listige kunstgrepen worden toegepast, overal in de gezondheidszorg en men gaat hiervoor desnoods over lijken want collegialiteit en het ontkennen van medische blunders en missers is belangrijker dan een gezonde patiënt.

De zittingen van de Tuchtcolleges zijn schijnvertoningen er wordt vaak gewoon een toneelspel opgevoerd. Medisch Tuchtcolleges zijn Kluchtcolleges en moeten verdwijnen uit de rechtbank.


Mede hierdoor zijn wij van mening dat de website legitiem is.


Om verdere politieacties voorlopig te voorkomen zijn de namen van de verantwoordelijke betrokkenen veranderd in toepasselijke namen die verwijzen naar feiten en hun leugens.


De zwarte lijst met kwakzalvers en lafaards

BETROKKENEN

NEDERLAND – BELGIE – ZWITSERLAND – DUITSLAND -  SINGAPORE

- CLICK HERE -

Alkmaar-Hoorn-Hoogwoud-Amsterdam-Utrecht

Den Haag-Antwerpen-Bonn-Geneve-Zurich - Singapore - Haarlemdeze website is legitiem + + + deze website is legitiem + + + deze website is legitiem


Palladium poison in your body!  

Ziek van gifmetalen van de tandarts. Ziek van de Palladium kronen en Amalgaamvullingen van de tandarts. Wat artsen voor u verzwijgen!

Over de gevaren van de zenuwbehandeling/wortelkanaalbehandeling van de tandarts

WAARSCHUWING!

Als u nog vertrouwen in de Gezondheidszorg hebt en dit wilt behouden kunt u beter niet verder lezen


Under construction


E-mail:

  artsenmaffia@gumor.comdeze website is legitiem + + + deze website is legitiem + + + deze website is legitiem


 

Deze website is legitiem en blijft in deze vorm aanwezig

zolang de ontsteking in de kaakholte aanwezig is


Palladium wordt nog steeds door Nederlandse tandartsen gebruikt!

oog

Het probleemgebied in één oogopslag

Ct-scan 1998

De bewuste plek in de linkerkaakholte op een

originele röntgenfoto(ct-scan).

Het voorwerp in de rode rechthoek, een simpel vreemd bultje in de kaakholte weigert men te opereren of nader te inspecteren omdat men zogenaamd niets ziet of

het niet weet.

OPG 2001

Dezelfde plek maar nu op een OPG röntgenfoto.

Opnieuw is het bultje te zien met daarin duidelijk zichtbaar en herkenbaar een puntig voorwerp. Artsen zien geen bultje

               

X


Endoscoop opname 2002

Dezelfde plek gezien door middel van een eigen endoscoop opname.


overige foto’s

Er is volgens de artsen geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de plek in de linkerkaakholte, terwijl het slijmvlies in de kaakholte en in de neus regelmatig ontstoken is en er een actieve metaalallergie-vergiftiging van het metaal Palladium aangetoond is en een streptokokkenbesmetting.De locatie van de voorwerpen en de Palladiumallergievergiftiging kan eigenlijk alleen maar veroorzaakt zijn door medische missers van de ex-tandarts Cremers uit Hoogwoud ten gevolge van zijn foutieve zenuwbehandelingen, de tandarts had dit kunnen weten.

>10 kno-artsen in binnen en buitenland verklaren dat zij niets hebben gezien op   röntgenfoto’s en met hun endoscopisch onderzoek, ze hebben dus gelogen!

O M E R T A

Ik zal aan patiënt geen schade doen
De nieuwe eed van 2003
"Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden."

Maar de hedendaagse artsen en hun verzekeringsmaatschappijen hebben nog steeds schijt aan de patiënt, hun eed, de wet en normen en waarden, geld en collega's zijn belangrijker