Het bedrog met…….


Liegen, bedriegen, misleiden, frauderen, bedreigen, intimideren, misten en zwijgen is bij artsen de normaalste zaak van de wereld. Vooral bij medische fouten. Hieronder staat een greep uit het mij overkomen bedrog in de afgelopen jaren. Slachtoffers van medische missers zullen een en ander herkennen:


Bedrog 1: met de Röntgenfoto’s

In de periode 1995-2002 werden minimaal 3 ct-scans, 2 zogeheten opg-foto’s en wat andere röntgenfoto’s gemaakt. Op al deze foto’s was overal een slijmvliesontsteking in de linkerkaakholte zichtbaar maar deze werden bewust niet door artsen en radiologen opgemerkt.


Hierdoor werd ik op het verkeerde been werd gezet en jaren aan het lijntje gehouden. Er was immers zogenaamd telkens niets te zien op de röntgenfoto’s. Maar toen ik zelf de röntgenfoto’s bij de betrokken instellingen ophaalde zag ik als leek binnen enkele seconden meteen dat er wel telkens slijmvliesontstekingen aanwezig waren. Op deze site zijn enkele foto’s aanwezig.


1. Er was een radioloog die bewust een links/rechts verwisseling toepaste. Hij vermeldde in zijn verslag een slijmvliesontsteking in de rechterkaakholte, terwijl dit in de linkerkaak holte aanwezig was. Dit moet zelfs gedaan zijn met medeweten van mijn huisarts.

2. Een academische kno-arts presteerde het zelfs om tijdens het consult röntgenfoto’s van een andere patiënt aan mij te tonen kennelijk met de bedoeling het voorwerp op de röntgenfoto voor mij te verbergen.

Dus de volgende keer als uw huisarts/tandarts/kaakchirurg/kno-arts of radioloog aan u meld dat er niets aan de hand is en dat er niets bijzonders op de röntgenfoto’s te zien is en u voelt daarbij argwaan, ga dan zelf uw röntgenfoto’s bekijken. Een second opinion heeft in zo’n geval weinig zin omdat artsen elkaar dekken. Een arts heeft ook niet altijd belang in een gezonde patiënt, hij moet toch ook ergens van leven en ook aan zijn collega’s denken.

Vooral mensen die in het verleden met zo’n soortgelijke situatie geconfronteerd als mij zouden indien ze nog steeds vreemde lichamelijke klachten hebben, hun röntgenfoto’s eens zelf moeten gaan bekijken of opnieuw laten maken.


Het geldt dan met name voor mensen waar een zenuwbehandeling heeft plaatsgevonden in de bovenkaak waarbij door een palladiumkroon is geboord of als een zogeheten kroonstift is gebruikt en die sindsdien slijmvliesproblemen in neus en mond hebben.


Bedrog 2: met de endoscoop

6 kno-artsen hebben met een endoscoop  in de kaakholte gekeken en beweerden dat er helemaal niets aan de hand was, dat er geen ontsteking aanwezig was of dat er een schone en volkomen rustige kaakholte was, terwijl röntgenfoto’s anders toonden. Men verwees mij vervolgens jarenlang van 1995-2002 van het kastje naar de muur omdat men het zogenaamd niets wist, men verwees mij met vage en misleidende verwijsbrieven naar o.a. naar hun collega’s of naar een homeopaat. Er was een kno-arts die na een endoscoop onderzoek zelfs een zenuwblokkade voorstelde.

Als u de foto’s bekijkt weet u nu hoe patiënten bedrogen worden. Foto 1(1998) is een overzicht van beide kaakholtes. De rode rechthoek geeft de locatie van het probleem aan. Radiologen en kno-artsen hadden dit op hun foto’s en met een endoscoop kunnen signaleren.  foto’s


Bedrog 3: met de operaties

1. Complicaties van een risicovolle Caldwel Luc operatie werden met mij niet besproken. De Caldwel luc operatie werd via de buitenkaak verricht, er zijn van Caldwell luc operaties en dan met name die bij is gebeurd veel complicaties als tand en zenuw klachten bekend. 

2. Er werd tot tweemaal toe een niet afgesproken operatie verricht door een kaakchirurg in het Amc

3. In 1996 werd door een kaakchirurg in Hoorn een apicale curretage verricht bij o.a.de betreffende kies 2.6. De bedoeling is dan dat alle wortelpunten worden schoongemaakt. 1 wortelpunt, waarin het vijltje en de kroonstift, werd echter door deze kaakchirurg onbehandeld gelaten en er gebeurde verder niets meer mee.

4. Bij de laatste kaakoperatie in 2001 werd niets of slechts een deel van de 2 voorwerpen verwijderd terwijl ik de betreffende behandelaar, een kaakchirurg van het Amc, ruim van te voren mijn vermoedens van voorwerpen in de kaakholtes had laten zien op de talloze röntgenfoto’s en mijn foto’s. Hij zegt dat bij de operatie een kno-arts nodig is, maar de operatie gebeurd zonder kno-arts. Ondanks vele röntgenfoto’s en mijn eigen foto’s na deze operatie blijft de kaakchirurg volharden dat hij niets heeft aangetroffen en dat er niets meer aanwezig is. Op foto’s erna blijken de voorwerpen nog steeds aanwezig. Later bleek mij dat deze voorwerpen gemakkelijk met een endoscopische operatie konden worden verwijderd.

Als u de foto’s bekijkt weet u nu hoe patiënten bedrogen worden. Foto’s van 1998, 2000 en 2001 tonen aan dat er wel voorwerpen aanwezig zijn geweest en nog aanwezig zijn en dat zelfs academische artsen dus wel eens(bewust) een stukje laten zitten. foto’s


Bedrog 4: met de diagnoses en medicijnen

1. Bij mij was een verhoogd EOS gehalte in het bloed geconstateerd, dit is een aanwijzing dat er sprake is van een allergische reactie. Zonder verder onderzoek werd er vanuit gegaan dat dit veroorzaakt werd door een huisstofmijtallergie. Röntgenfoto’s waarop vreemde voorwerpen in de kaakholte te zien waren met slijmvliesontsteking werden genegeerd Vervolgens werden er wel ontstekingsremmende middelen voorgeschreven en een dure zinloze desensibilisatiekuur voor huisstofmijt. Verder kreeg ik ook ineens een stapeltje voedselallergietest-formulieren om het zelf maar uit te zoeken. Een andere arts zei dat huisstofmijt de oorzaak was omdat men de echte oorzaak van de allergie niet kon vaststellen. Wederom werd ook geen aandacht besteed aan de vreemde voorwerpen in de kaakholte.

2. de chronische amandelontsteking, de enige echte oorzaak van mijn jarenlange verkoudheid van 1985, werd door mij zelf in 1999 ontdekt in de bibliotheek. Ik liep toen al bijna een jaar lang rond met zere vergrote halsklieren waar de huisarts zogenaamd geen raad mee wist.

Toen ik een medische encyclopedie raadpleegde in de bibliotheek zag ik dat deze klieren voor de amandelen dienden en dat er zoiets bestond als een chronische amandelontsteking waarbij uiterlijk nauwelijks iets te zien is van een ontsteking.

Ik raadpleegde vervolgens 3 kno-artsen. De ene constateerde onrustige amandelen, de amandelen stonken bij aanraking. De ander constateerde een zeer hoog AST gehalte in het bloed welke een sterke aanwijzing is dat er iets aan de hand is met de amandelen, er is dan volgens een medische encyclopedie een streptokokken besmetting in het bloed. Beide zagen geen aanwijzing voor een operatie. Een kno-arts in het Mca had deze erg hoge uitslag op zijn bloedonderzoekuitslag staan en beweerde dat dit werd veroorzaakt door wondjes op de handen en niet door een chronische amandelontsteking.

Ikzelf kon kleine pusdeeltjes uit de amandel duwen. Ik had dikke halsklieren Tesamen met mijn gehele voorgeschiedenis vanaf 1985, met 3 keer amandelontsteking, vele keren keelontsteking, 14 antibioticabehandelingen, de 2 neusoperaties en vele medicijnen wist ik dat de diagnose van chronische amandelontsteking moest kloppen.

De derde geraadpleegde kno-arts constateerde wel binnen enkele minuten deze diagnose en enkele weken later werden door hem de keel- en zelfs de nog aanwezige neusamandelen verwijderd. Waardoor de vele keel- en neusontstekingen, oorontstekingen, slechte adem en vergrote halsklieren verdwenen en ik daarna geen enkele medicijnen meer hoefde te gebruiken

3. Er werd door een kno-arts, zonder verder onderzoek, maar gezegd dat het maar een kleine ontsteking betrof in de kaakholte en dat er niets aan gedaan zou worden. Die kleine ontsteking bleek dus later de 2 voorwerpen te bevatten waaronder Palladium en inmiddels is gebleken dat dit met een endoscopische operatie door een kno-arts verwijderd kan worden

4.  Ook bij mij werden mijn klachten gepsychiatriseerd, somatische fixatie, hypochondrie, paranoïde, faalangst, eenzaamheid, jeugdtrauma’s, eetstoornissen terwijl sommige artsen wisten dat er lichamelijk wat aan de hand was.

Dus vertrouw niet veel op de diagnoses van artsen. Raadpleeg ook encyclopedieën voor een betrouwbaardere diagnose, want daar wordt je wijzer van. Van artsen krijg je geen betrouwbare diagnose. Artsen moeten rekening houden met diverse belangen, als collegialiteit en schadeclaims door fouten van collega’s.


Bedrog 5: fraudes met verwijsbrieven en medische dossiers

1. Ik raadpleegde in 1995 een kno-arts in het Mca. Deze vond zogenaamd niets op röntgenfoto’s

en met zijn endoscooponderzoek. Hij verwees mij mondeling zonder verwijsbrief door naar een kaakchirurg. Toen deze ook niets vond wilde ik het proberen in een Academisch ziekenhuis het VU te Amsterdam. Ik vroeg telefonisch in 1996 een verwijsbrief bij de bovengenoemde kno-arts van het Mca. Per post kreeg ik een vage verwijsbrief met alleen de vermelding ‘sinusitis’. De brief werd door mij meegenomen naar een kno-arts in het VU.

In 2000 vroeg ik bij het VU een kopie van deze verwijsbrief op, ik ontving tot mijn verbazing een volslagen andere verwijsbrief dan die ik in 1996 had ingeleverd. Ook bleek dat die kno-arts van het Mca aan mijn huisarts een kopie van de verwijsbrief had gestuurd. Uit onderzoek bleek dat dit een anti-gedateerde verwijsbrief moest zijn. Het is vrijwel zeker dat de kno-arts in 2000 de echte verwijsbrief heeft laten omwisselen voor een nieuwe en dat hij deze toen ook naar de huisarts in Alkmaar heeft gestuurd.

2. Mijn huisarts heeft vervolgens in zijn medisch dossier gefraudeerd om het tijdstip van ontvangst van die brief erin te verwerken. Hij beweerde aan mij dat hij geen ontvangstdatums op brieven schrijft. De verwijsbrief van datum 1996 kan echter door hem pas in 2000 zijn ontvangen. Deze zelfde huisarts beweerde mij ook nog dat hij nooit bloeduitslagen/onderzoeksresultaten bewaard omdat dan het dossier te dik wordt.

3. Mijn tandarts schreef in zijn status dat er een vijltje afbrak in het linker wortelkanaal(buccaal) uit de röntgenfoto’s- en andere foto’s blijkt dat dit gebeurd moet zijn in het rechter wortelkanaal(messaal)

De enige manier om dergelijke problemen te voorkomen is door altijd kopieën te maken van uw verwijsbrieven en vraag regelmatig een kopie van uw medische dossier op bij de huisarts


Bedrog 6: tijdens consulten

1. Constant werd de plek waar het echt fout was gegaan genegeerd, terwijl het probleem op röntgenfoto’s   duidelijk te zien was. Kno-artsen weigerden simpelweg een verzoek om met een endoscoop in de betreffende linkerkaakholte te kijken, terwijl de endoscoop in hun nabijheid en zelfs naast hun stond.

2. Het liegen en bedriegen. Een kno-arts verklaarde dat hij uitslagen van een bloed- en kweekonderzoek nog niet binnen had terwijl volgens printdatums van zijn eigen ziekenhuis laboratorium, 20-7 en 23-7 het erg onwaarschijnlijk is dat hij deze op 30-7 nog niet binnen had, ook gebruikte deze kno-arts afleidende trucs door over andere ziekteoorzaken te beginnen terwijl ik was doorverwezen voor een amandelontsteking.

3. Tijdens diverse consulten werd door professionele artsen aan mij als leek gevraagd wat voor onderzoeken er moesten gebeuren, men hield zich met andere woorden gewoon van de domme

4. Diverse onderzoeken werden op het laatst gewoonweg gesaboteerd, slecht uitgevoerd of niet behandeld, zoals een urineonderzoek door de huisarts, een huisarts wilde mijn bloeddruk niet opmeten, een andere huisarts wilde geen mri-onderzoek aanvragen, geen bloedonderzoeken


Bedrog 7: met apparatuur


Het ontkennen van problemen door Palladium-metalen

Palladium is een metaal dat door tandartsen wordt gebruikt in kronen, kroonstiften en bruggen. Uit buitenlandse onderzoek is gebleken dat Palladium nog giftiger is als amalgaam en dat palladium allergie en/of vergiftigingsverschijnselen kan veroorzaken. Palladium is in Zwitserland verboden en in 1993 zijn tandartsen in Duitsland al gewaarschuwd geen palladium meer te gebruiken.


Maar in Nederland weet men zoals gewoonlijk van niks. Het is bekend dat onze Gezondheidszorg achterlijk is, vooroorlogse operatiemethoden, slechte diagnoses en slechte kennis van zaken. Het kan ook zijn dat men het probeert stil te houden net als met de amalgaamproblematiek, vanwege voorkomen van paniek, verzekeringsbelangen en ook niet onbelangrijk, het is een aardige melkkoe van artsen en medicijnfabrikanten want er wordt heerlijk aan u verdiend als u met dergelijke vage lichamelijke klachten die op de genoemde lijst staan bij een arts komt, uw arts schrijft u graag een medicijn voor($$). U weet nu waar artsen het druk mee hebben.

Lijken uw klachten op de lijst met lichaamsklachten gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid in Duitsland(Engels) laat dan eens metaalallergietest doen, misschien hebt u dan ook een Palladium- of Amalgaamallergie of -vergiftiging. Over zowel Palladium als Amalgaam is veel te vinden op Internet.

De Medisch Tuchtcolleges zijn van mening dat er geen fouten zijn gemaakt!


* *  never trust a doctor  * *
IEMGT Ik Eis Mijn Gezondheid Terug | GUMOR © | KKA2v 1985-