KORT NIEUWS


down

1993

Tandarts  Cremers uit Hoogwoud boort door de Palladium kroon en kies26 naar de kaakholte, waardoor daar een bultje ontstaat met daarin zware metalen o.a. Palladium en Kwik. Tandarts Cremers erna gevraagd raakt helemaal over de rooie. Ontkent alles schreeuwend en tierend, als hij hoort dat een collega tandarts bevestigd dat er boven die kies iets aan de hand is. Wat alleen maar door zijn zenuwbehandeling kan zijn ontstaan. Kno-arts Dijkgraaf uit Alkmaar ziet als eerste dit bultje met zijn endoscoop, maar meld dit niet, zwijgt en vermeld net als tandarts Cremers niets in zijn dossier. Net als kaakchirurg Vermeulen uit Hoorn die de apex moest doen, deze ziet ook de fout van de tandarts, maar doet en vermeld niets. Alle daarna geraadpleegde collegas artsen, kno-artsen, kaakchirurgen, radiologen, huisartsen, tandartsen spelen vervolgens het spelletje van liegen, bedriegen en frauderen mee.

1998

Indienen klacht bij MCA ziekenhuis  te Alkmaar over de vermeende foute behandeling en gedrag van kno-arts D van Mca Alkmaar, klacht afgewezen. - Gezondheidszorg.nl 1998

6-3-2000

Indienen klacht bij het Medisch Tuchtcollege.

Het begon met 3 en dit werden er uiteindelijk 19(betrokkenen 3-21). 18 inmiddels afgewezen. - Gezondheidszorg.nl 2000

Sept. 2001

In beroep tegen door Medisch Tuchtcollege afgewezen klachten. Er zijn geen fouten gemaakt. - Gezondheidszorg.nl 2001

April 2002


Behandeling Hoger beroep betrokkenen 3-14: uitspraak beroep afgewezen

tandarts C. te Hoogwoud, huisarts S. te Alkmaar, 3 kno-artsen D. te Alkmaar, L. te Amsterdam en vdM. te Amsterdam, 3 kaakchirurgen V. te Hoorn, B. te Alkmaar, M.te Amsterdam, 4 radiologen vdK te Alkmaar, M. en L. te Amsterdam.

Voorzitter Torrenga deelt mede dat artsen elkaar beschermen. Er zijn geen fouten zijn gemaakt, artsen mogen dus legaal zwijgen, liegen, bedriegen en frauderen als het om medische fouten gaat om  collega’s te beschermen. Zelfs bij zwaar lichamelijk letsel mag dit, dit mag ook in stand worden gehouden, opereren hoeft dan ook niet, maw de patiënt mag door een medische fout ernstig ziek blijven en dus desnoods overlijden(voorzitter is strafrechter in Amsterdam). - Gezondheidszorg.nl 2002

5-11-2002

Behandeling hoger beroep Centraal Tuchtcollege betrokkenen 15-16-17: kno-arts D(Amsterdam), G(Aalsmeer) en N(Alkmaar) – uitspraak: beroep afgewezen,

26-11-2002


Politieactie tegen website Artsenmaffia.nl. Wel 5 agenten houden mij aan in mijn woning en nemen mijn 3 computers in beslag. Ik wordt afgevoerd naar het politiebureau en zit 6 uur in een cel.

10-12-2002


Behandeling hoger beroep Centraal Tuchtcollege betrokkene 20: huisarts

Van N. te Alkmaar – uitspraak: beroep afgewezen 

27-2-2003


Behandeling hoger beroep Centraal Tuchtcollege betrokkene 18-19: kaakchirurgen K. AMC  en G. UMC – uitspraak: beroep afgewezen

Maart 2003


Behandeling Medisch Tuchtcollege betrokkene 21, huisarts W. te Alkmaar. Uitspraak:afgewezen. - Gezondheidszorg.nl 2003

April 2003

Nog steeds geen zicht op behandeling van de ontsteking in de kaakholte.

Officier van Justitie in Alkmaar schriftelijk gevraagd of hij nog verdere vervolging tegen mij gaat instellen ivm deze website.

Tevens gevraagd of de door artsen aan mij gedane bedreigingen en beledigingen via post,  telefoon en in mijn straat ook zijn onderzocht en worden vervolgd.

juni 2003


Antwoord justitie - dagvaardiging politierechter Alkmaar ivm smaad/smaadschrift kno-artsen D. te Den Helder en N. te Heiloo, zitting 13 oktober 2003

15 juli 2003

Geplande operatie in ziekenhuis Klinik Hirslanden te Zürich Zwitserland wordt door kno-arts Simmen afgelast omdat deze niets zag met endoscoop en op röntgenfoto’s. We mogen meekijken met de endoscoop, op slinkse wijze ontwijkt dr.Simmen met zijn endoscoop het bultje en dus de ontsteking in de kaakholte. Er gebeurd verder niets in dit ‘topklasse’ ziekenhuis.

13-10-2003

Zitting politierechter – eis OvJ Donker eist 1000 euro geldboete, 1 maand gevangenisstraf voorwaardelijk.

14-10-2003

Alkmaarse courant publiceert verslag zitting: ‘kwakzalveronderzoek’ brengt ex-agent voor rechter en even later een interview, zie persberichten.

27-10-2003

Uitspraak politie rechter: 500 euro geldboete, 1 maand voorwaardelijk. Ik ga in Hoger beroep.

19-5-2004


Uitspraak Hoger beroep Gerechtshof Leeuwarden 1 maand gevangenisstraf voorwaardelijk. Volgens Gerechtshof was er geen sprake van overmacht, hoe het dan verder moet weet men ook niet. Veroordeling voor smaad, in Alkmaar was het nog laster. Uitspraak van Tuchtcolleges is dus niet als bewijs geaccepteerd.


Met deze uitspraak van het Gerechtshof is voor de zoveelste keer het bewijs geleverd dat artsen bij medische missers structureel en gelegaliseerd mogen liegen, bedriegen, frauderen en over lijken mogen gaan etc. en dat justitie en overheid hun kennelijk de hand boven het hoofd lijkt te houden. - Gezondheidszorg.nl 2004

2005

Totaal geraadpleegde ‘artsen’ die weigeren te helpen vanaf 1995-2005:

23 kaak- en kno-artsen.(Nederland, België, Zwitserland en Duitsland)

26-02-2005


Advocaat no.20(vanaf 1999) schakelt een medisch adviseur in. Een kort geding of een civiele procedure kan niet. Recht is ver te zoeken in Nederland. Artsenmaffia lijkt de baas in Nederland. - Gezondheidszorg.nl 2005

Nov 2005


Behandeling aanvraag getuige deskundigen onderzoek bij de rechter in Alkmaar. De laffe tandarts C. is wederom afwezig(al 10 jaar niet gezien of gesproken).

Advocaat van de tandarts C. van de VVAA rekt eerst de behandelingsaanvraag door uitstel aan te vragen. Dan tekent hij bezwaar aan tegen het instellen van een getuige-deskundige onderzoek?! Uitspraak binnen 6 weken

Juni 2006


Uitspraak rechtbank: er moet een tandarts en een kno-arts komen

Tandarts is natuurlijk snel gevonden maar uiteraard zoals verwacht een kno-arts niet. Na maanden corresponderen komt ook de rechtbank er achter dat kno-artsen niet willen meewerken vanwege collegialiteit met de foute en blunderende tandarts uit Hoogwoud.

Artsen hebben ook schijt aan het rechtssysteem! - Gezondheidszorg.nl 2006

2007

Artsenverenigingen NMT, KNMG, KNO-vereniging, Inspectie Volksgezondheid  weigeren tot nu toe elke medewerking - Gezondheidszorg.nl 2007

Maart 2007


Rechtbank Alkmaar meldt dat zij tot nu toe 33(!) artsen heeft geraadpleegd maar dat allen weigerden als getuige-deskundige op te treden.

Jan-april 2008


Tandarts de V. uit Hilversum en Professor H. uit Laren (schrijver van boeken over medische ethiek!) leveren bij de rechtbank valse deskundigenrapporten in waardoor de rechtbank de vordering tegen tandarts Cremers te Hoogwoud afwijst

Okt. 2009-


Artsen zien nog steeds niets bijzonders op ct-scans.

4 klachten aan Tuchtcollege Zwolle(Isala Zwolle – Mcl Leeuwarden)

2 klachten aan Tuchtcollege Den Haag (Rijnland – Leiderdorp, Bronovo  - Den Haag)

Dec. 2010


Opnieuw 2 klachten aan Centraal Tuchtcollege Den Haag(totaal 6)

1 klacht aan Tuchtcollege Eindhoven(Reinaert kliniek Maastricht)

Juni 2010

Alle zaken door Tuchtcolleges ongegrond verklaard

Wederom is het bewijs geleverd dat artsen mogen liegen, bedriegen, frauderen en bedreigen, dat medische missers opzettelijk niet worden gemeld, vermeld en hersteld, en dat patiënten opzettelijk verder benadeeld en ziek worden gehouden . -  Gezondheidszorg.nl  

Sept.2013

3 nieuwe klachten aan kno artsen R.van Amc - A.Isala - T.Kennemergasthuis > betrokkenen

2023

Al 30 klachten aan Tuchtcolleges over foute, hypocriete, a-sociale en laffe artsen in Nederland betrokkenen.

Artsen liegen, bedriegen en frauderen nog steeds en weigeren elke medewerking en behandeling.

Artsen zien zogenaamd nog steeds niets bijzonders, geen bultje, geen ontsteking met hun endoscooponderzoek en op de röntgenfoto’s opg en ct-scans.

Nu al 30 jaar opzettelijk ziek gehouden door liegende, bedriegende en frauderende ‘hulpverleners’, artsen(tandartsen, kaakchirurgen, kno artsen, huisartsen en andere artsen) terwijl herstel mogelijk is!

De fouten van tandarts Cremers, kno-arts Dijkgraaf, kaakchirurg Vermeulen, kaakchirurg Kroon en vele anderen zijn nog steeds niet hersteld.


Opsporing gezocht van tandarts Cremers uit Hoogwoud en kaakchirurg Vermeulen uit Hoorn.    top