TIPS bij Medische missers

Enkele van de vele tips zijn:

1)   Leg alles zoveel mogelijk vast op papier. computer en foto’s

a.   maak kopieën van verwijsbrieven, maak regelmatig kopieën van uw medisch dossier - er raakt zogenaamd heel veel zoek in medische dossiers

b.   houd een gedetailleerd logboek-dagboekverslag bij op een pc

c.   neem consulten op met een recorder

d.   noteer en analyseer je lichamelijke- en geestelijke klachten in chronologische volgorde

e.   start een website

f.    bekijk zelf de gemaakte röntgen foto’s en uitslagen van bloedonderzoeken en controleer of uw naam er op staat

g.   vraag de arts naar zijn diagnose en vraag of hij dit vast legt in uw dossier, vraag om een bevestigingsbrief met zijn diagnose

2)    aansprakelijkheidstelling: bij vermoeden van medische missers meteen de hulpverlener door middel aangetekende brief aansprakelijk stellen, dit   moet binnen 5 jaar na constatering van het feit, na 5 jaar opnieuw stuiten(opnieuw aangetekende aansprakelijkheidsbrief verzenden)

3)    second opinions bij medische missers leveren vaak niets nieuws op want artsen beschermen elkaar bij medische missers, toch maar doen want   soms kan je er toch wat aan hebben, er is altijd wel een arts die zijn mond voorbij praat

4)    veel diagnoses kunt u zelf stellen door zelfanalyse, bibliotheek, internet, encyclopedieën(kennis is macht)

5)    een heleboel ziektes gaan vanzelf over, dus laat je niet te snel opereren en medicijnen voorschrijven. Leef gezond, goede voeding en beweging   voorkomen ziektes en daarmee de gang naar de (foute) Gezondheidszorg

6)    u weet nu dat er veel fout kan gaan bij de tandarts en dan vooral bij zenuwbehandelingen en het plaatsen van kroonstiften, het klinkt gek, maar het   is een gekke wereld, vraag van te voren welk materiaal een tandarts gaat gebruiken en wat hij gaat plaatsen, hij moet dit vastleggen in zijn dossier   maar doet dit vaak niet, vraag om fabrikantgegevens(productinformatie)

7)    hou er rekening mee dat je mogelijk niet meer van een medische misser afkomt, artsen zijn gewetenloze hulpverleners, die desnoods over lijken   gaan of je verder verprutsen om je in de war te brengen, ik ben er na 19 jaar procederen nog niet af!

8)    vertrouw nooit anderen, vertrouw nooit een second opinion, vertrouw nooit uw aardige arts of huisarts, vertrouw alleen jezelf,

9)    alleenstaanden en ouderen zijn makkelijke slachtoffers voor de Artsenmaffia, begin zo vroeg mogelijk medestanders te zoeken in uw vrienden- of   familiekring, zoek dit nooit bij Patiënten- en ziekenhuisorganisaties, die werken voor de ziekenhuizen, alles wat met artsen en ziekenhuizen te   maken heeft is fout, vals en onbetrouwbaar en kan bedrog zijn.

10)  vertrouw ook niet op het medisch tuchtcollege, het medisch tuchtcollege kan belangrijk zijn als u goede bewijzen hebt maar vaak is het een   kluchtcollege, in het college zitten artsen en die zitten daar alleen maar om hun collega te beschermen…. (95% van de klachten wordt afgewezen!)

11)  u kunt aangifte doen bij de politie/justitie van diverse zaken zoals: veroorzaken zwaar lichamelijk letsel door schuld en in stand houden van zwaar   lichamelijk letsel, schenden beroepsgeheim, niet voldoen aan zorgplicht. Vooral fraude - valsheid in geschriften komt heel veel voor. De medische   tuchtcolleges kunnen dit ook doen maar wegens gebrek aan bewijs door allerlei oorzaken gebeurd dit niet en dus zal ook Justitie hier niets mee   doen. Vertrouw Justitie niet hou er rekening mee dat Justitie op de hand van de artsen is en meestal naar de uitspraak van de Tuchtcolleges kijkt.   Civiele vorderingen en aangifte bij politie doen is wel mogelijk, je moet bewijzen hebben, maar gelijk krijg je haast nooit(je hebt wel gelijk maar krijgt   gewoon geen gelijk). Tevens loop je het risico dat je veroordeeld wordt voor de kosten van de procedure en dat artsen kosten gaan declareren, daar   zijn ze wel ‘goed’ in.

12)  hou er rekening mee dat iedereen je tegen gaat werken maar geef nooit op - don’t give up!

13)  De belangrijkste tip is helaas nog steeds en dit zal ook nog wel een hele tijd blijven gelden:


     Never trust a doctor!


De tips geven helaas tot nu geen garantie op succes. De schrijver kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
IEMGT Ik Eis Mijn Gezondheid Terug | GUMOR © | KKA2v 1985-