Wist u…..

1

dat u, als u een klacht indient tegen iemand in de Gezondheidszorg bij een klachtencommissie of tuchtcollege:

-  u niet meer door die Gezondheidszorg wordt geholpen,

-  of wel wordt geholpen, vanwege het verzekeringsgeld, maar dat men dan onderzoeken en consulten saboteert, operaties opzettelijk slecht, verkeerd of half uitvoert

-  men u op vervolgens op allerlei manieren probeert dwars te zitten door frauderen, treiteren, manipuleren, misleiden, liegen, intimideren, beledigen en bedreigen via telefoon, post of op consulten of u gaat psychiatriseren ook naar familie en kennissen.

-  dat u met andere woorden op een zwarte lijst komt te staan waardoor u niet meer geholpen wordt.

Gezondheidszorg Nederland 2016!

2

dat iedereen u dan gaat tegenwerken, de huisarts, de bedrijfsarts, de tandarts, de mondhygiëniste, ziekteverzekeringsmaatschappij/ziekenfonds, de werkgever, medisch adviseurs, advocaten en

dat men verplicht is hieraan mee te doen omdat men anders ook op die zwarte lijst komt te staan en geen inkomsten meer krijgt, dat men dus bang is voor elkaar

3

dat men hierdoor wel moet gaan liegen en bedriegen en desnoods over lijken gaan, en dat men dit gerust kan doen omdat men wel wordt gedekt door collega’s, justitie en dat patiënten en andere betrokkenen dit soms helemaal niet in de gaten hebben of wel maar dat men er niks tegen durft te doen

4

dat artsen mogen of zelfs moeten liegen, bedriegen, frauderen en zwijgen en dat dit dus verregaande consequenties voor u en voor alles heeft. Een arts is dus never and nooit te vertrouwen. Een arts hanteert andere normen en waarden als een normale burger. Hij moet constant aan zijn collega’s en aan zijn winkel denken. De zaak gaat helaas voor de patiënt. Er lopen heel wat artsen met een slecht geweten rond en eigenlijk zou je dus medelijden met ze moeten hebben.


Het liegen en bedriegen met misleidende trucs zit vermoedelijk in het vakkenpakket van hun opleiding. Vooral bij fouten van collega’s is hij verplicht hieraan mee doen en zo niet dan kan hij wel stoppen met zijn praktijk want als straf wordt hij door zijn collega’s genegeerd en moet hij wel buschauffeur of automonteur worden. Houdt hier dus rekening mee als u een arts of uw huisarts raadpleegt.

5

dat Gezondheidszorg.nl eigenlijk liever geen gezonde mensen heeft.

Zij hebben geen belang in gezonde mensen, aan gezonde mensen wordt niet verdiend. Er spelen vooral in de Gezondheidszorg.nl alleen maar commerciële belangen. Er zijn veel mensen die hun brood verdienen aan uw ziekte en leed, aan uw ziekte wordt grof geld verdiend.

6

dat second opinions bij vermoeden van medische missers niets voorstellen want medische missers worden niet aan u gemeld of erkend, u wordt alleen maar verder misleid, benadeeld en zelfs opzettelijk foutief behandeld en geopereerd. Zelfs uw zogeheten vertrouwenspersoon, de huisarts, werkt hieraan mee. Een arts zal zijn collega nooit verlinken. U komt van de drup in de regen, want uw probleem wordt soms alleen maar opzettelijk erger gemaakt of men splitst u een andere ziekte of ander probleem in de maag. U kan soms de indruk hebben dat u er van opknapt maar dit is in principe onmogelijk, gezondheidszorg straft klagen genadeloos af! Men schroomt dan niet om u te bedreigen en te intimideren of vals voor te lichten.

7

dat de bij u gestelde diagnoses, zoals ‘chronische klachten waar u niet meer af afkomt’, ‘waar u mee moet leren leven’ of de ‘ik weet het niet’ diagnoses, vaak alleen maar flauwekul en leugens zijn, men kan u meestal wel genezen maar mag dit niet vanwege een medische misser of een diagnosefout of men heeft liever een vaste klant erbij, want daaraan is met medicijnen en consulten meer te verdienen

8

dat een ieder dit kan overkomen bij een foute diagnose of een foutieve operatie van een arts of tandarts

9

dat academisch ziekenhuizen helemaal niets voorstellen, het enige verschil is dat de consulten duurder zijn en dat de behandelaar hierdoor meer verdient, het liegen, bedriegen en frauderen gebeurt ook daar op ‘hoog’ niveau verder

10

dat lange wachtlijsten kunstmatig in stand worden gehouden om werkvoorraad te creëren of om politieke of economische redenen

11

dat medische missers in de WAO/WIA en in psychiatrische inrichtingen worden gedumpt waardoor niemand meer naar hen omkijkt. De werkgever, bedrijfsarts, de UWV werken hier allemaal gewoon aan mee, alles wat arts is werkt hieraan gewoon mee aan dit systeem alsof het de normaalste zaak is.

12

dat klagers van medische missers en blunders door artsen op een geraffineerde manier opzettelijk genadeloos zonder verdere zorg gedumpt worden of verder misleid worden met nog meer foute diagnoses om hen af te straffen voor het klagen. Men schroomt zelfs niet om u tijdens operaties verder lichamelijk te verknoeien of door uw klachten te psychiatriseren.


dat men u intimideert en misleid door te zeggen ‘dat het ook erger kan worden’, door allerlei misleidende trucs toe te passen zoals verwisseling van röntgenfoto’s, knoeien in medische dossiers en verwijsbrieven en door verstrekken van foutieve (medische)informatie.


dat men is getraind om in dergelijke gevallen de lichamelijke problemen opzettelijk erger te maken of ieder geval in stand te houden zodat uw bewijsvoering van een medische misser moeilijk wordt. Bewijsmateriaal wordt listig verdonkeremaand, gemanipuleerd, voor de helft verwijderd of verplaatst.

13

dat de politie dom wordt gehouden door hun bezig te laten houden met futiele zaken, terwijl de grootste boeven gewoon vrij rondlopen in de Gezondheidszorg.

14

dat rechters en leden van het openbaar ministerie hier vanaf  moeten weten maar hiertegen ook niets durven te doen en dat men zelfs meewerkt aan het in stand houden van dit systeem door hun nevenfuncties als voorzitter in bijvoorbeeld Tuchtcolleges en Klachtencommissies.

15

dat dit alles riekt naar bedrog en klassenjustitie

16

dat er derhalve vrijwel zeker een organisatie moet zijn die dergelijke zaken coördineert, een organisatie die er alleen maar is om u verder te benadelen en geld aan u te verdienen, een criminele organisatie, een Artsenmaffia!